Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă unul dintre angajamentele fundamentale ale PROPERTY VALUATION & MANAGEMENT SRL, cu sediul în str. Lt. Aviator Șerban Petrescu nr. 20, etaj 1, Sector 1, București, nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/11863/2021, CUI 44566614, si a colaboratorilor acesteia care presteazăa servicii de evaluare prin intermediul măarcii “ATLAS EXPERT” (denumite în continuare „ATLAS” sau „Societatea”).

Astfel, ATLAS acționează cu cea mai mare diligență atunci când prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelorr aplicabilă în România, inclusiv cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”).

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acesteia.

Prezentul document are ca scop prezentarea modalității în care ATLAS prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, partenerilor/ colaboratorilor/ subcontractorilor de afaceri ai ATLAS, precum și ale altor persoane care contactează sau vizitează ATLAS și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați, persoanelor care participă la stagii de pregătire sau la evenimente organizate de sau cu implicarea ATLAS sau ale asociaților și se aplică datelor colectate prin intermediul paginii noastre de internet, www.atlas.expert sau wwww.consultanta-evaluare.ro precum și datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin serviciul e-mail sau alte contacte offline sau în contextul unor evenimente organizate de sau cu implicarea ATLAS.

Prezentul document descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • temeiurile de prelucrare pe care se întemeiază aceste scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și pe care le prelucrăm;
 • durata activității de prelucrare a acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și maniera în care puteți să vă exercitați aceste drepturi;
 • persoanele către care este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

SCOPURILE, TEMEIURILE DE PRELUCRARE ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În contextul interacțiunii dumneavoastră cu ATLAS, dumneavoastră, în calitate de persoană fizică, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le derulăm.

Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în următoarele cazuri:

Furnizarea serviciilor în domeniul evaluării activelor, administrarea imobilelor (property management), consultanței privind active sau a serviciilor suport:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante în scopul pregătirii și furnizării serviciilor solicitate.

Categorii de date cu caracter personal


De exemplu, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru dosarul dumneavoastră în scopul întocmirii rapoartelor de evaluare.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului nostru.

Comunicarea cu dumneavoastră:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat.

Categorii de date cu caracter personal


Date de contact.

Temei de prelucrare


Și în acest caz, temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului nostru.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de evaluator autorizat:

Scop


Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse ATLAS prin statutul care guvernează profesia de evaluator autorizat (de ex., o obligație de cunoaștere a clientelei).

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.

Trimiterea notelor informative privind aspecte de natură profesională:

Scop


De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă trimite, în format electronic, notele noastre informative specializate cu privire la modificările intervenite la nivelul legislației sau profesiei, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare.

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres. Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa office@atlas.expert

Furnizarea serviciilor în domeniul evaluării activelor, administrarea imobilelor (property management), consultanței privind active sau a serviciilor suport:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante în scopul pregătirii și furnizării serviciilor solicitate.

Categorii de date cu caracter personal


De exemplu, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru dosarul dumneavoastră în scopul întocmirii rapoartelor de evaluare.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare adatelor este interesul legitim de a furniza serviciile noastre, conform domeniului nostru de activitate și de a gestiona relația cu clienții noștri.

Comunicarea cu dumneavoastră:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat.

Categorii de date cu caracter personal


Date de contact.

Temei de prelucrare


De asemenea, și în acest caz, temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este interesul legitim de furnizare a serviciilor noastre, conform domeniului nostru de activitate.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de evaluator autorizat:

Scop


Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse ATLAS prin statutul care guvernează profesia de evaluator autorizat (de ex.,o obligație de cunoaștere a clientelei).

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.

Trimiterea notelor informative privind aspecte de natură profesională:

Scop


De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă trimite, în format electronic, notele noastre informative specializate cu privire la modificările intervenite la nivelul legislației sau profesiei, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare.

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres. Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa office@atlas.expert

Furnizarea serviciilor în domeniul evaluării activelor, administrarea imobilelor (property management), consultanței privind active sau a serviciilor suport:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante în scopul pregătirii și furnizării serviciilor solicitate.

Categorii de date cu caracter personal


De exemplu, putem utiliza datele cu caracter personal pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul întocmirii materialelor necesare în cadrul procedurilor judiciare și/sau pentru a îndeplini misiunea de evaluare.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare a datelor este interesul legitim de furnizare a serviciilor noastre, conform domeniului nostru de activitate.

Comunicarea cu dumneavoastră:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la solicitările dumneavoastră și orice alte aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat.

Categorii de date cu caracter personal


Date de contact.

Temei de prelucrare


De asemenea, și în acest caz, temeiul de prelucrare este interesul legitim de furnizare a serviciilor noastre, conform domeniului nostru de activitate.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de evaluator autorizat, agent imobiliar sau administrator de imobile:

Scop


Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse ATLAS prin statutul care guvernează profesia de evaluator autorizat, agent imobiliar sau administrator de imobile(de ex., o obligație de cunoaștere a clientelei).

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.

Trimiterea notelor informative privind aspecte în concordanță cu natura serviciilor prestate:

Scop


De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă trimite, în format electronic, notele noastre informative specializate cu privire la modificările intervenite la nivelul legislației, studii de piață disponibile gratuit sau altele asemenea, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare.

Categorii de date cu caracter personal


În toate situațiile datele sunt furnizate fie în mod direct de către dumneavoastră, fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele dumneavoastră, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal puse la dispoziția ATLAS, de regulă, de către dumneavoastră, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de consimțământul dumneavoastră expres. Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa office@atlas.expert

Desfășurarea relației contractuale cu dumneavoastră:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante în scopul menținerii relației contractuale cu dumneavoastră.

Categorii de date cu caracter personal


Date de contact.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de executarea contractului nostru.

Comunicarea cu dumneavoastră:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat.

Categorii de date cu caracter personal


Date de contact.

Temei de prelucrare


De asemenea, temeiul de prelucrare este reprezentat de executarea contractului nostru.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de evaluator autorizat, administrator de imobile sau agent imobiliar:

Scop


Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse ATLAS prin statutul care guvernează profesia de evaluator autorizat.

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date prelucrate în contextul interacțiunii noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți pune la dispoziție în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.

Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante în scopul de a menține relația noastră contractuală cu partenerul nostru de afaceri.

Categorii de date cu caracter personal


Date de contact.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale.

Comunicarea cu dumneavoastră:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat.

Categorii de date cu caracter personal


Date de contact.

Temei de prelucrare


De asemenea, și în acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim de a asigura gestionarea adecvată a relației contractuale.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de evaluator autorizat, agent imobiliar si administrator de imobile:

Scop


Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor, în baza obligațiilor legale sau obligațiilor impuse ATLAS prin statutul care guvernează profesia de evaluator autorizat, agent imobiliar și administrator de imobile.

Categorii de date cu caracter personal


În toate situațiile, datele sunt furnizate fie în mod direct de către dumneavoastră, fie de către partenerul de afaceri. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele dumneavoastră, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal puse la dispoziția ATLAS, de regulă, de către dumneavoastră, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de obligația legală.

Desfășurarea procesului de recrutare în vederea ocupării unei anumite funcții în cadrul ATLAS:

Scop


Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, pentru a evalua și gestiona candidatura dumneavoastră, pentru a determina dacă candidatura dumneavoastră este potrivită în vederea ocupării unei funcții în cadrul ATLAS, inclusiv în cadrul programului de stagii al ATLAS.

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date care sunt prelucrate în contextul interacțiunii dintre ATLAS și dumneavoastră vizează sau pot viza:

 1. categoriile de date pe care le furnizați direct către ATLAS: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, domiciliul, data și locul nașterii, date privind educația și formarea profesională, calificările profesionale, experiența profesională, colaborarea anterioară cu alți angajatori/ colaboratori, informații privind implicarea în anumite proiecte sau activități profesionale, rezultate la probele scrise și practice în cadrul unor examene sau certificări profesionale, recomandări, așteptări salariale, precum și alte categorii de date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de către dumneavoastră în mod direct;
 2. categorii de date pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră din surse terțe, inclusiv surse disponibile publicului: nume, prenume, fotografii, experiența profesională, colaborarea anterioară cu alți angajatori/ colaboratori, informații privind implicarea în anumite proiecte sau activități profesionale, date privind starea civilă și viața familială, date privind viața socială și privată, activitatea publicistică, participarea la conferințe, mese rotunde și alte evenimente de specialitate sau sociale, telefon, e-mail, adresă de domiciliu, interacțiuni în contextul relațiilor de muncă sau colaborare anterioare. Aceste categorii de date cu caracter personal sunt sau pot fi prelucrate din următoarele surse: pagini de internet specializate în servicii de recrutare (BestJobs, eJobs, cariere.juridice.ro, bizlawyer.ro), rețele de socializare (Facebook, Linkedin, Instagram), rețele profesionale (ANEVAR), referințe, reviste profesionale online, presa online, pagini de internet ale foștilor sau actualilor angajatori sau colaboratori, alte surse oferite de instrumentele de căutare Google.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al ATLAS care constă în luarea măsurilor necesare pentru ocuparea funcțiilor disponibile în cadrul ATLAS și pentru documentarea modului de desfășurare a procesului de recrutare.
Dacă ați fost selectat pentru ocuparea unei funcții în cadrul ATLAS, în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru inițierea relației contractuale cu dumneavoastră, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza contractului ce se va încheia cu dumneavoastră.

Asigurarea securității:

Scop


Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea sediului, activelor și personalului societății.

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează numele și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de dumneavoastră în mod direct.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare constă în interesul legitim al ATLAS de a proteja sediul, activele și personalul societății.

Accesarea site-ului atlas.expert:

Scop


Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării site-ului nostru, atlas.expert în scopul de a monitoriza traficul și îmbunătăți conținutul site-ului. Pentru aceste scopuri folosim cookie-uri, astfel cum detaliem prin Politica privind fișierele cookies.

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat site-ul.

Temei de prelucrare


Temeiul de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului societății, precum și îmbunătățirea site-ului.

Desfășurarea evenimentelor organizate de sau cu implicarea ATLAS:

Scop


Putem prelucra anumite date cu caracter personal în contextul desfășurării evenimentelor organizate de sau cu implicarea ATLAS.

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează informațiile pe care ni le furnizați necesare pentru înscrierea și participarea la eveniment.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiul de prelucrare este reprezentat de executarea contractului încheiat prin acceptarea regulamentului de participare al evenimentului.

Realizarea de fotografii / înregistrări video:

Scop


Putem prelucra anumite date cu caracter personal contextul realizării de fotografii / înregistrări video cu participanții la evenimentele organizate de sau cu implicarea ATLAS.

Categorii de date cu caracter personal


Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează imagini foto / înregistrări video, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați direct, din propria inițiativă, în momentul captării imaginilor.

Temei de prelucrare


În acest caz, temeiurile de prelucrare sunt următoarele:

 • Ne bazăm pe interesul nostru legitim în desfășurarea și promovarea evenimentelor, precum și cel de a crește gradul de conștientizare;
 • Daca nu veți dori să apăreți în astfel de fotografii/ înregistrări video, aveți oricând posibilitatea de a vă adresa direct fotografului.

Organizarea de webinare:

Scop


Documentarea și îmbunătățirea evenimentelor (webinarelor) pe care le organizăm; promovarea ATLAS prin diseminarea webinarelor;

Categorii de date cu caracter personal


Dacă vă conectați la webinar în calitate de participant:

 • Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: adresa dvs. de e-mail pentru a vă transmite invitația la webinar și a putea facilita conectarea, numele și prenumele cu care decideți să vă conectați la webinar;
 • Dacă totuși nu doriți să vă fie captat numele și prenumele, puteți să accesați webinar-ul indicând doar denumirea entității din partea căreia vă conectați;
 • În general, nu înregistrăm webinarele pe care le organizăm. Dacă totuși vom înregistra un webinar, vă vom anunța înainte. Într-un astfel de caz, dacă decideți să vă conectați cu funcțiile audio și/sau video din dispozitivul dvs. activate, vă vom prelucra vocea și/sau imaginea.

Dacă participați în calitate de panelist/ prezentator:

 • Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: adresa dvs. de e-mail pentru a vă transmite invitația la webinar și a putea facilita conectarea; numele și prenumele cu care decideți să vă conectați la webinar; funcția pe care o dețineți, denumirea entității la care lucrați, tema prezentării. Dacă webinarul este înregistrat vă vom informa în prealabil. Într-un astfel de caz, vă vom prelucra vocea și/sau imaginea.
 • În toate cazurile, putem prelucra și orice alte date cu caracter personal pe care decideți să ni le furnizați în contextul webinarului, în mod direct, inclusiv prin intervențiile avute în cadrul acestuia (spre ex., date rezultând din prezentarea pe care o susțineți sau din întrebările pe care le ridicați fie prin e-mail, fie direct în cadrul webinarului).

Temei de prelucrare


Dacă vă conectați la webinar în calitate de participant:

 • Considerăm că vă exprimați consimțământul prin conectarea la webinar cu funcțiile audio și/sau video pornite.
 • Dacă nu sunteți de acord cu înregistrarea, vă rugăm să vă conectați cu aceste funcții dezactivate.
 • Dacă vă conectați cu funcțiile activate, puteți oricând să vă răzgândiți și să le dezactivați – în acest scenariu vom opri înregistrarea dvs. din momentul retragerii consimțământului prin dezactivarea funcțiilor.

Dacă participați în calitate de prezentator/ panelist:

 • Pentru activitățile de prelucrare care exced sfera contractuală și pentru situațiile în care nu vă aflați într-o relație contractuală cu ATLAS, ne bazăm pe interesul nostru legitim pentru prelucrare pentru a menține o evidență a organizării webinarului și a persoanelor care participă, a facilita accesul la acesta și a preveni eventuale probleme de securitate.
 • În cazul în care webinarul se înregistrează, prelucrăm vocea și/sau imaginea  dvs. în temeiul executării relației contractuale încheiate cu ATLAS pentru participarea la webinar în calitate de panelist/ prezentator. Vă vom informa cu privire la înregistrarea webinarului din momentul initițierii relației contractuale. În astfel de cazuri, prelucrarea descrisă anterior este de esența participării în calitate de panelist /prezentator. Refuzul de a fi înregistrat, ar putea atrage imposibilitatea ATLAS de a-și îndeplini scopurile de prelucrare.
 • Dacă nu vă aflați într-o relație contractuală cu ATLAS, prelucrăm vocea și/sau imaginea dvs. în baza consimțământului pe care îl exprimați și comunicați  către ATLAS. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, retragerea producând efecte doar pentru viitor.