Servicii de evaluare

Un raport de evaluare poate fi solicitat atunci când activul sau portofoliul de active urmează a fi tranzacționate, închiriate, ipotecate sau asigurate, în scopul garantării, impozitării, fuziuni, raportării financiare sau transferului între părți afiliate etc

 • Evaluarea proprietății imobiliare;
 • Evaluare bunuri mobile, echipamente și instalații;
 • Evaluarea întreprinderii / afacerii, a fondului de comerț și a altor activelor necorporale;
 • Evaluarea și monitorizarea investiției în curs de construire.
mai multe informații

Consultanță

Obiectivul nostru este acela de a oferi consultanță profesională privind valoarea activelor și a unei perspective de restructurare / vânzare.

 • Studii de specialitate (prefezabilitate, fezabilitate, cercetarea pieței);
 • Analize pentru restructurare sau reorganizare;
 • Consultanță;
 • Asistență pentru tranzacționarea portofoliilor de active;
 • Servicii de intermediere imobiliară.
mai multe informații

Administrarea imobilelor și servicii suport

Ne asumăm responsabilitatea de a monitoriza și gestiona imobilele clienților noștrii pentru a le oferi confortul zilnic solicitat

 • Servicii off sau on site pentru administrarea imobilelor;
 • Auditarea serviciilor de administrare;
 • Suport în achiziția de bunuri și servicii;
 • Servicii de inventariere;
 • Servicii de identificare cadastrală;
 • Certificate energetice;
 • Servicii obținere, scanare și preluare documente în vederea creării unei arhive electronice.
mai multe informații